Hotline: 0964648020

logo
ISO / IEC TR 23842: Hướng dẫn mới về thực tế ảo trong học tập

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi nền giáo dục cho hàng triệu người trên thế giới và học trực tuyến đã trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các công nghệ sáng tạo như thực tế ảo có thể thay đổi bằng cách mô phỏng các trải nghiệm trong thế giới thực, chẳng hạn như các chuyến đi thực tế mang tính giáo dục.

Tuy nhiên, thực tế ảo cũng đặt ra một số vấn đề về sức khỏe và an toàn, đặc biệt là về thể chất, thị lực hoặc nhạy cảm với ánh sáng. ISO vừa phát hành các hướng dẫn mới nhằm cung cấp câu trả lời trong giáo dục, đảm bảo mọi thứ luôn an toàn và bảo mật trong khi tận dụng tối đa các công nghệ này.

ISO / IEC TR 23842-1, Công nghệ thông tin phục vụ học tập, giáo dục và đào tạo - Hướng dẫn về yếu tố con người đối với nội dung thực tế ảo - Phần 1: Những lưu ý khi thiết kế Sử dụng nội dung thực tế ảo, trình bày chi tiết những điều người dùng cần cân nhắc khi sử dụng nội dung thực tế ảo để học tập, giáo dục và đào tạo. Những hướng dẫn này giúp hạn chế rủi ro nhầm lẫn giữa thực và ảo giúp người học sử dụng công nghệ này một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa.

ISO / IEC TR 23842-2, Công nghệ thông tin cho học tập, giáo dục và đào tạo - Hướng dẫn về yếu tố con người cho nội dung thực tế ảo - Phần 2: Các yếu tố cần xem xét khi tạo nội dung trong thực tế ảo, đề cập đến những khía cạnh khác nhau cần được xem xét về sức khỏe và học tập khi phát triển nội dung.

Đối với ông Jaeuk Eu - Giám đốc dự án của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm lập báo cáo kỹ thuật này, thực tế ảo đang phát triển nhanh chóng và chúng ta có thể mong đợi nó sẽ trở thành một công cụ có giá trị và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực lĩnh vực học tập. Do đó, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng các khía cạnh sức khỏe được tính đến.

Ông cho rằng: “Việc không có khả năng phân biệt thực tế và ảo có thể tạo ra các vấn đề xã hội, chẳng hạn như hội chứng 'thiết lập lại' (nói cách khác là khởi động lại) ở những người dùng có xu hướng nhầm lẫn giữa hai thứ này.

Chúng tôi kỳ vọng thực tế ảo sẽ được sử dụng ngày càng nhiều trong các trường học, vì vậy điều cần thiết là phải chú ý đến các khuyến nghị về an toàn. Đây chính xác là mục tiêu của ISO / IEC TR 23842: Tích hợp các yếu tố con người mà người dùng và nhà phát triển đều phải tính đến để đảm bảo sử dụng an toàn các công nghệ này. "

Báo cáo kỹ thuật ISO / IEC TR 23842 được lập bởi ISO / IEC JTC 1 / SC 36, Công nghệ thông tin phục vụ học tập, giáo dục và đào tạo, một tiểu ban kỹ thuật chung của ISO và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), ban thư ký được cung cấp bởi KATS, thành viên ISO của Hàn Quốc.

Nguồn: Vietq