Hotline: 0964648020

logo
ISO 37165 - giải pháp thông minh trong giao thông công cộng

Một tiêu chuẩn mới cho thanh toán kỹ thuật số trong giao thông công cộng vừa được công bố.

OysterCard, MetroCard, Suica, Navigo… ở bất cứ thành phố nào, thẻ thanh toán kỹ thuật số “thông minh” cho phương tiện công cộng giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn khi di chuyển. Chúng không đơn thuần là những mảnh nhựa, một tiêu chuẩn mới cho giao thông thông minh sẽ giúp các nhà khai thác cung cấp phương thức thanh toán tiện lợi và an toàn cho tất cả các hành khách.

Ảnh minh họa.

ISO 37165, Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh - Khuyến nghị về giao thông thông minh sử dụng thanh toán kỹ thuật số, đưa ra các khuyến nghị về tổ chức và thực hiện thanh toán kỹ thuật số trong giao thông thông minh nhằm cung cấp phương thức thanh toán an toàn và thuận tiện cho người dân trong thành phố.

Tiêu chuẩn này không chỉ đảm bảo hiệu quả của hệ thống cho người dùng, mà còn giúp nhà khai thác quản lý khoản thu và giao dịch giữa các đối tượng khác nhau trong mạng lưới vận tải.

ISO 37165 cũng bao gồm việc tổ chức mạng lưới bán vé ở cấp thành phố, khu vực hoặc quốc gia, giữa các nhà khai thác khác nhau.

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách tổ chức và triển khai giao thông thông minh bằng hình thức thanh toán được xử lý kỹ thuật số (d-Payment) nhằm cung cấp phương thức thanh toán an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách thành phố trong giao thông vận tải và các dịch vụ liên quan hoặc bổ sung của nó. Điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà khai thác quản lý việc thu phí trong dịch vụ vận tải và chuyển tiền hoặc giao dịch giữa các nhà khai thác kinh doanh này với các ngân hàng, tổ chức thanh toán.

Giao thông thông minh bằng phương thức thanh toán d-Payment không nhằm mục đích loại bỏ thanh toán tiền mặt khỏi dịch vụ vận tải nhưng hữu ích trong việc tổ chức mạng lưới vé chung giữa các thành phố, khu vực, quốc gia và cung cấp các dịch vụ giao dịch độc lập với nội tệ.

Nguồn: vietq