Hotline: 0964648020

logo
Dự thảo quản lý môi trường đối với hóa chất và tiêu chuẩn về thiết bị điện y tế

Mới đây, Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất và Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị điện y tế - Phần 2-60: Yêu cầu về an toàn và hiệu suất cần thiết của thiết bị nha khoa.

Hóa chất cần thiết cho sự tồn tại, phát triển của bất cứ xã hội nào, với xã hội càng phát triển, vai trò của hóa chất càng quan trọng và phức tạp. Song hành với nó, rủi ro tiềm ẩn từ việc tồn tại, sản xuất và sử dụng hóa chất càng tăng lên. Để kiểm soát hóa chất một cách an toàn, việc củng cố các công cụ quản lý rủi ro hóa chất nói riêng và rủi ro môi trường nói chung về chính sách, luật pháp, hạ tầng cơ sở kỹ thuật là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, cách tiếp cận cốt lõi cần thiết để phát triển các công cụ này là dựa trên đánh giá rủi ro.

Dự thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất là văn bản quy định hỗ trợ cho việc thực hiện "Các biện pháp đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất".

Hướng dẫn bao gồm phạm vi đăng ký, loại đăng ký, thủ tục đăng ký, yêu cầu đối với vật liệu đăng ký, các quy định đặc biệt về đăng ký polyme và quản lý môi trường cho mục đích sử dụng mới, đăng ký lại, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký, thu hồi, hủy bỏ và quản lý sau đăng ký... Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực, hạn cuối để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/11/2020.

Đồng thời, Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị điện y tế - Phần 2-60: Yêu cầu về an toàn và hiệu suất cần thiết của thiết bị nha khoa.

Cụ thể, Phần 2 này sẽ bao gồm các yêu cầu đối với đơn vị răng (là phần chính của thiết bị chữa trị răng, có gắn máy khoan răng, máy hút và ống bơm khí nén), ghế dành cho bệnh nhân, tay khoan nha khoa và đèn phẫu thuật nha khoa. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua, dự kiến có hiệu lực sau 36 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 30/10/2020.

Nguồn: vietq.vn